Wielu pracodawców zastanawia się, w jaki sposób powinni traktować dane osobowe byłych i obecnych członków zarządu związku zawodowego. Czy informacje te podlegają np. przepisom RODO? Czy jest podstawa do ich przetwarzania i czy trzeba względem tych osób spełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub 14 RODO? Niedawno opublikowane stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odpowiada na te pytania.
Szczególna kategoria