‒ Z sygnałów ze strony zatrudniających wynika, że proces przebiega sprawnie i bez problemów. Wszystkim stronom zależy teraz najbardziej na płynnej organizacji i szybkim rozpoczęciu całego procesu – wskazuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.
Pracodawcy doceniają też nowe wyjaśniania opublikowane na rządowym serwisie internetowym (www.gov.pl/web/szczepimysie). Dotyczą one m.in. procedury postępowania w przypadku, gdy zatrudniony, który zgłosi chęć zaszczepienia się, ostatecznie nie przyjmie preparatu (kwestię tę firmy zgłaszały wielokrotnie na etapie konsultacji całego programu szczepień w zakładach pracy). W takiej sytuacji za niewykorzystane szczepionki odpowiada punkt szczepień przeprowadzający program w danym przedsiębiorstwie (podmiot wykonujący działalność leczniczą). Z wyjaśnień wynika też m.in., że zatrudniający może zgłosić wszystkich pracowników oraz osoby współpracujące z firmą (oraz członków ich rodzin) niezależnie od rodzaju umowy na podstawie której są zatrudnieni, w tym również pracowników tymczasowych i cudzoziemców, którzy posiadają prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Doprecyzowano też pojęcie członków rodziny zatrudnionych. Możliwe jest zgłoszenie wszystkich osób, które zostaną zadeklarowane przez pracowników jako osoby bliskie (jeżeli zatrudniający wyrazi na to zgodę).
Nowe wytyczne dotyczą też danych osobowych. W formularzu zgłoszeniowym należy podać tylko liczbę osób do szczepienia. Zakres danych osobowych zgłoszonych osób należy ustalać indywidualnie z podmiotem leczniczym wykonującym szczepienia, tak aby możliwe było wypełnienie e-karty szczepień po podaniu preparatu.
Firmy powinny też pamiętać, że należy tak dobrać liczbę zgłoszonych osób i zespołów szczepiących, aby umożliwić dotrzymanie pięciodniowego terminu na przeprowadzenie całego procesu. W przypadku dużych zgłoszeń (powyżej 10 tys. osób) możliwe jest etapowanie, w porozumieniu z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.
Jedyne sygnalizowane przez pracodawców wątpliwości dotyczą terminu, w którym ruszy cały program. W tym względzie wyjaśnienia rządu wciąż ograniczają się do zapowiedzi, że szczepienia powinny wystartować na przełomie maja i czerwca, ale z uwagi na ograniczone i niepewne dostawy preparatów nie da się określić dokładnych dat. ©℗