Od sierpnia osoby, które mimo zasądzenia nie otrzymują alimentów na dzieci, mogą składać wnioski o wsparcie na kolejne dwanaście miesięcy. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe i kwota pomocy, którą mogą uzyskać

Czy będzie pomoc przy bezskutecznej egzekucji

Czytelniczka ma zasądzone alimenty na trójkę dzieci, ale zobowiązany do ich płacenia rodzic uchyla się od tego. Efektów nie przynosi też postępowanie egzekucyjne komornika. Czy matka może otrzymać wsparcie finansowe?