Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje wprowadzenie zmian, które ułatwią prowadzenie firmy. Po pierwsze chodzi o sposób rozliczeń. Organ rentowy zamierza przejąć obowiązek ustalania wysokości składek i zgłaszania do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z nich. Jak to zrobi? Przedsiębiorca przekaże do ZUS Jednolity Plik Ubezpieczeniowy z informacjami na temat swojej sytuacji i ubezpieczonych zatrudnionych w jego firmie. Na podstawie tych danych ZUS wykona odpowiednie operacje i poinformuje płatnika o ich wyniku. Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał zastrzeżeń do przygotowanych przez organ wyliczeń, wystarczy, że opłaci składkę. Po drugie ZUS ma przejąć wypłatę wszystkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych, także tych, które teraz wypłaca pracodawca. Prostsze mają być też same zasady ustalania prawa do świadczeń.
Zmiany te wynikają z przyjętej przez ZUS Strategii na lata 2021–2025.
Organ rentowy zamierza te kwestie omówić z przedsiębiorcami. Ma już za sobą spotkania z przedstawicielami organizacji pracodawców, które wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego i wytwórcami programów kadrowo-płacowych. Teraz przyszła kolej na mikro i małych przedsiębiorców.
– Chcemy poznać ich zdanie na temat planowanych zmian – mówi Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Tłumaczy, że podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z planowanymi rozwiązaniami, a następnie przekazać opinię na temat reformy.
– Pamiętajmy, że te zmiany są skierowane do mikro i małych firm. Zależy nam, aby nasze programy dotyczące transformacji cyfrowej były maksymalnie dostosowane do potrzeb osób prowadzących działalność. Nie chcemy wylać dziecka z kąpielą. Weźmiemy pod uwagę wszystkie opinie, dzięki którym będziemy mogli dopracować pewne rozwiązania. Można powiedzieć, że tę reformę chcemy przeprowadzić razem z przedsiębiorcami. Jestem przekonana, że szybko dojdziemy do porozumienia, ponieważ przyświeca nam wspólny cel – usprawnienie i uproszczenie relacji między ZUS a firmami – deklaruje prezes Uścińska.
Przedsiębiorcy, którzy chcą dowiedzieć się więcej i mieć wpływ na sposób realizacji zmian, mogą uczestniczyć w spotkaniu online, które odbędzie się 12 maja 2021 r. o godzinie 10. W tym celu powinni wysłać zgłoszenie do 7 maja 2021 r. zawierające imię, nazwisko i adres e-mail na adres: konsultacjeZUS@zus.pl.