O tym, że funkcjonariusze ITD za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego chcą wywalczyć sobie szersze uprawnienia, informowaliśmy już w DGP nr 112/2020 („Kolejna formacja walczy o przywileje emerytalne”). Dziś pozostają oni bowiem poza systemem emerytur mundurowych i pomostowych.
Krytyczne stanowisko w tej sprawie przedstawił Sejm jako uczestnik postępowania przed TK. Posłowie uważają, że pozostawienie ITD poza systemem emerytur mundurowych jest zgodne z konstytucją. Jednym z argumentów, który ma przemawiać za taką oceną, jest brak kompetencji funkcjonariuszy tej formacji do podejmowania i prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców. Z tego względu – zdaniem izby niższej parlamentu – służba w inspekcji nie wykazuje wystarczających cech wspólnych z realizacją zadań w formacjach uprawnionych do emerytur mundurowych, o których mowa w art. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723).