Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zadała pytanie dotyczące firmy udzielającej ulg we wpłatach na fundusz, która jednemu ze swoich klientów przesyłała druk INF-u z kwotą obniżenia na wskazanego przez niego e-maila. Niektóre z informacji przekazanych w 2020 r. trafiały jednak do spamu i zostały automatycznie usunięte ze skrzynki. Pracodawca nie wie, czy w takiej sytuacji może wysłać oryginał INF-u czy raczej duplikat oraz czy jego kontrahent będzie mógł dzięki temu skorzystać z obniżenia wpłaty na PFRON.
Fundusz wyjaśnia, że forma przekazania wystawionej (czyli z podpisem) informacji o kwocie ulgi może być papierowa, elektroniczna lub dokumentowa. Ta ostatnia polega np. na przesłaniu druku INF-u e-mailem. Wtedy podpisane pismo jest skanowane i w formacie PDF wysyłane klientowi. Strony, czyli sprzedający i nabywca, powinny wcześniej ustalić oraz udostępnić adres e-mailowy, na który będzie można przesyłać tak sporządzone informacje. Zapobiegnie to ewentualnym problemom związanym z otrzymywaniem druku INF-u, co jest o tyle istotne, że data otrzymania tej informacji jest równocześnie datą nabycia prawa do obniżenia wpłat.