Na początek test rynku pracy
Reguła. Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wymaga uzyskania dla niego właściwego zezwolenia na pracę, które jest wydawane na wniosek pracodawcy dla konkretnego obcokrajowca. Jego uzyskanie uzależnione jest od braku odpowiednich kandydatów na pracowników na lokalnym rynku pracy. Pracodawca zamierzający zatrudnić obcokrajowca musi przeprowadzić test rynku pracy. Polega on na sprawdzeniu, czy w urzędzie pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, którzy mogliby zostać zatrudnieni na stanowisku oferowanym cudzoziemcowi.