Wycofanie się którejkolwiek ze stron na zaawansowanym etapie rozmów może wpłynąć negatywnie na sytuację drugiej strony – pracodawca sukcesywnie odrzuca bowiem kandydatury innych zainteresowanych, a kandydat rezygnuje z alternatywnych ofert zatrudnienia bądź podejmuje działania zmierzające do rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. W praktyce wypracowane zostały dwa podstawowe sposoby zabezpieczenia interesów stron zmierzających do zawarcia umowy o pracę: list intencyjny oraz promesa zatrudnienia.
List intencyjny