Wynagrodzenia rezydentów chcących przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych powinny zostać zwiększone. Obecnie bowiem finansowanie wkładu do PPK jest po stronie pracodawcy, choć co do zasady pensje specjalizujących się lekarzy wypłaca resort zdrowia.

Na problem ten zwrócił uwagę prezes Porozumienia Zielonogórskiego (PZ) Jacek Krajewski. W piśmie do ministerstwa wskazuje, że jeśli pracownik zadeklaruje przystąpienie do PPK, to pracodawca musi wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto, resort nie przewidział bowiem przekazywania wyższych środków w takim wypadku.
Prezes PZ poruszył również kwestię dodatków do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji. To stosunkowo nowe rozwiązanie, wprowadzone zeszłoroczną nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291). Jak podkreśla Jacek Krajewski, kierownicy podmiotów nie otrzymali żadnego wsparcia merytorycznego w tym obszarze, tymczasem umowa budzi wiele niejasności. Dlatego prosi o wsparcie merytoryczne związane z procesem rozliczenia tych umów, wyznaczenie ze strony ministerstwa osób, które będą służyły wsparciem. – Interwencje w urzędach wojewódzkich w tej sprawie nic nie dały, wszystkie pytania zostają przekierowane do Ministerstwa Zdrowia – informuje PZ.
Problemem jest również rozliczanie się pomiędzy podmiotami akredytowanymi i ministerstwem w związku z wadliwym działaniem Systemu Informatycznego Rezydentur 2.0. W konsekwencji placówki prowadzące szkolenie są zmuszone same finansować rezydentury. Jak twierdzi szef PZ, problem zaczął się w styczniu br., gdy zostały zmienione zasady rozliczania rezydentur. Od tej pory środki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnianiem rezydentów minister zdrowia ma przekazywać na podstawie wniosków podmiotów prowadzących szkolenie. – System SIR-2 jest niekompatybilny z systemem SMK (System Monitorowania Kształcenia) i wszelkie rozbieżności wymagają aktualizacji ze strony podmiotu. Każda korekta blokuje akceptację danego rezydenta i możliwość tworzenia wniosku. Mamy przypadki, gdzie od stycznia podmioty nie mogą z powodu powyższych błędów i utrudnień uzyskać akceptacji rezydenta przez MZ. Bez tego podmiot nie może złożyć wniosku o rozliczenie wynagrodzenia – zauważa Jacek Krajewski. Dlatego apeluje o wprowadzenie możliwości zaliczkowania umów pomiędzy podmiotami akredytowanymi i ministerstwem, a nie refundacji – przynajmniej w okresie przejściowym, dopóki system nie zacznie prawidłowo działać.