Na problem ten zwrócił uwagę prezes Porozumienia Zielonogórskiego (PZ) Jacek Krajewski. W piśmie do ministerstwa wskazuje, że jeśli pracownik zadeklaruje przystąpienie do PPK, to pracodawca musi wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto, resort nie przewidział bowiem przekazywania wyższych środków w takim wypadku.
Prezes PZ poruszył również kwestię dodatków do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji. To stosunkowo nowe rozwiązanie, wprowadzone zeszłoroczną nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291). Jak podkreśla Jacek Krajewski, kierownicy podmiotów nie otrzymali żadnego wsparcia merytorycznego w tym obszarze, tymczasem umowa budzi wiele niejasności. Dlatego prosi o wsparcie merytoryczne związane z procesem rozliczenia tych umów, wyznaczenie ze strony ministerstwa osób, które będą służyły wsparciem. – Interwencje w urzędach wojewódzkich w tej sprawie nic nie dały, wszystkie pytania zostają przekierowane do Ministerstwa Zdrowia – informuje PZ.