Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Przedstawiony przez nią problem dotyczył jednej z firm, której pracownik przekazał orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 10 lutego br., wskazujące, że jest całkowicie niezdolny do pracy do 29 lutego 2024 r.
W uzasadnieniu znalazła się informacja, że u mężczyzny poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego występują m.in. „deficyty poznawcze na tle organicznego uszkodzenia mózgu”. Taki zapis spowodował wątpliwości, czy dolegliwość pracownika może być zaliczona do schorzenia szczególnego o symbolu 02-P oznaczającego chorobę psychiczną. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników są zwiększane w odniesieniu do osób, u których stwierdzono jedno z schorzeń szczególnych. Zalicza się do nich epilepsję, chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, a także osoby niewidome.