Sprawa, na kanwie której pojawiło się pytanie prawne, dotyczy dwóch spółek powiązanych osobowo i kapitałowo. Spółka Y została wyodrębniona ze struktur spółki X do prowadzenia sprzedaży internetowej. Na stronie e-sklepu oferowane są niemal wyłącznie produkty spółki X. Jego działalność zapewniają pracownicy zatrudniani przez spółkę Y, ale w okresach wzmożonej sprzedaży (np. przedświątecznych), w czasie urlopów i podczas akcji marketingowych powstawała potrzeba pozyskiwania dodatkowych rąk do pracy. W tym celu podpisywane były umowy zlecenia m.in. z pracownikami spółki X. Obowiązki wykonywali oni w miejscu prowadzenia działalności przez spółkę Y (czasami także w domach) i byli nadzorowani przez jej pracowników. Zlecenia wykonywali po godzinach pracy w spółce X, w tym w weekendy.
Spółka X nie naliczyła składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń swoich pracowników uzyskanych z tytułu tych zleceń. Spółka Y opłacała za nich tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.