Rząd szykuje zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt jest w międzyresortowych uzgodnieniach), zgodnie z którą wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych musieliby opłacać składki ZUS także w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak dodać, że zawieszenie działalności gospodarczej to uprawnienie, które pozwala na czasową rezygnację z prowadzenia firmy bez konieczności jej likwidacji. I co najważniejsze, przywilej ten przysługuje podmiotom niezatrudniającym pracowników. Przy czym w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może podejmować działań zarobkowych, a jedynie służące do zabezpieczenia źródła przychodu. Może więc kontynuować np. wykonywanie umów najmu, leasingu lub prowadzić działania promocyjne. Nie może jednak sprzedawać swoich produktów czy usług.
Zawieszenie działalności powoduje, że w okresie jego trwania przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusze. Jest to istotne uprawnienie, ponieważ należności z tego tytułu stanowią zwykle istotną część kosztów przedsiębiorcy, szczególnie jeżeli wykonuje on działalność samodzielnie. Zawieszenie działalności jest popularnym rozwiązaniem w przypadku działalności sezonowej, znacząco ogranicza to bowiem koszty w okresie, kiedy prowadzona działalność nie przynosi żadnych przychodów lub gdy przychody te są nieproporcjonalnie małe w porównaniu ze szczytem sezonu. Z takich rozwiązań korzystają więc branża turystyczna lub osoby prowadzące działalność np. w okresie świątecznym. Pozwala to też na reorganizację sposobu prowadzenia działalności, przemyślenie strategii, stosowanych technologii lub też określenie lub dookreślenie grupy docelowej, do której przedsiębiorca chce dotrzeć ze swoim produktem lub usługą.