Pracodawca sam może wybrać sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników: może wypłacać im świadczenie urlopowe lub tzw. wczasy pod gruszą.

„Wczasy pod gruszą” to potoczna nazwa dofinansowania do wypoczynku dla pracowników, które pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFSŚ). Fundusz ten może być założony przez Spółkę zatrudniającą co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, a założenie go jest obligatoryjne jedynie dla zakładów budżetowych oraz jednostek samorządowych.

Zasady przyznawania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są różne w stosunku do każdego z pracowników, a jego wysokość jest uzależniona od sytuacji materialnej (wysokości dochodów), socjalnej i życiowej pracownika. Wczasy pod gruszą jako świadczenie z ZFŚS nie są opodatkowane do kwoty 380 zł rocznie.

Co zrobić, by liczyć na „wczasy pod gruszą”?

By otrzymać świadczenie pracownik powinien w pierwszej kolejności złożyć - np. w dziale kadr swojego pracodawcy - stosowny wniosek o dofinansowanie „wczasów pod gruszą” wraz z oświadczeniem dotyczącym jego sytuacji osobisto-materialnej. Dofinansowanie będzie mu się należało wtedy, gdy spełni wymogi zawarte w firmowym regulaminie ZFŚS. Trzeba również pamiętać, że wszelkie świadczenia finansowane ze środków ZFSŚ mają charakter nieobligatoryjny i pracownikowi nie może zażądać ich przyznania i wypłaty.

A może świadczenie urlopowe?

Alternatywną formą dofinansowania wczasów pracownika przez pracodawcę jest świadczenie urlopowe. Gdy w zakładzie pracy wypłacane są świadczenia urlopowe przysługują one wszystkim pracownikom: warunkiem jego otrzymania jest skorzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum
14 kolejnych dni kalendarzowych. Od strony praktycznej istotne jest to, że aby uzyskać świadczenie pracownik nie musi składać żadnego wniosku, a podatek odprowadza się od całej jego wysokości. Pracodawca może również podjąć decyzję o niewypłacaniu świadczenia urlopowego.

Dofinansowanie do „wczasów pod gruszą’’ zasadniczo powinno być wypłacone w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym po wypoczynku. Natomiast wypłata świadczenia urlopowego powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Choroba? Pracodawca może zażądać zwrotu pieniędzy

Zdarza się, że choroba krzyżuje plany wypoczynkowe pracownika. W sytuacji, gdy otrzymał on dofinansowanie do wypoczynku ,,wczasy pod gruszą’’, o tym czy pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy kwotę dofinansowania decydują zapisy które znajdują się w regulaminie ZFŚS. Jeśli natomiast chodzi o zwrot świadczenia urlopowego z mocy ustawy pracodawca ma prawo żądać od pracownika zwrotu wypłaconego mu świadczenia.

Marta Kosakowska, aplikant adwokacki TGC Corporate Lawyers.