Tak wynika z ostatniej wersji projektu nowelizacji kodeksu pracy, który ma wprowadzić na stałe możliwość pracy zdalnej (przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii). Zatrudnieni będą mieć mniej swobody w określaniu miejsca świadczenia zadań. Przepisy jednoznacznie wskażą, że ma być ono każdorazowo ustalane z pracodawcą.
Ten ostatni zostanie zobowiązany do zapewnienia narzędzi umożliwiających zdalne świadczenie zadań i pokrycia bezpośrednich kosztów, jakie pracownik ponosi w związku z taką formułą świadczenia pracy (np. w formie ryczałtu, którego wysokość ustala się z pracownikiem).