Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników dla wybranych branż, najbardziej poszkodowanych w związku z rządowymi restrykcjami w epidemii, wypłacane są przez wojewódzkie urzędy pracy. Dopłaty przysługują w kwocie 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia każdego objętego wnioskiem pracownika (z uwzględnieniem jego wymiaru czasu pracy) przez łączny okres trzech miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca aplikowania. Aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba jednak się spieszyć, bo termin składania wniosków o dofinansowania mija już za sześć dni, czyli 31 marca 2021 r.
Po raz trzeci