Do takich wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przy okazji skargi firmy na postępowanie urzędu pracy.
Złożyła ona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o świadczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem. Pieniądze powinny zostać przyznane firmie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy dla 20 pracowników za okres trzech miesięcy.