ZUS umorzył mi zaległości składki decyzją z grudnia 2020 r. Działalność gospodarczą zakończyłem jednak już w 2015 r. Umorzenie było spowodowane m.in. bezskutecznością egzekucji z powodu braku majątku. Chciałbym rozpocząć prowadzenie działalności w tym roku. Czy w takiej sytuacji mogę skorzystać z ulgi na start i preferencyjnych składek od 1 kwietnia?
Tak, skorzystanie z ulg w takim przypadku będzie możliwe. Umorzenie składek odbywa się na podstawie art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie m.in. wskazano, że należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez ZUS. Mogą one być tylko umorzone w przypadku ich całkowitej nieściągalności z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3a. Całkowita nieściągalność, o której wyżej mowa, zachodzi m.in., gdy: