Tradycyjnie inspektorzy pracy wykonują swoje czynności kontrolne w terenie – w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Natomiast poszczególne czynności kontrolne mogą być wykonywane także w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Okres epidemii wymusił jednak zastosowanie rozwiązań bardziej elastycznych w zakresie miejsca prowadzenia czynności kontrolnych niż te, które wynikają bezpośrednio z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1251). Mowa tu o kontrolach zdalnych oraz hybrydowych, które mogą być stosowane wobec podmiotów kontrolowanych mających status przedsiębiorców.
Nowa regulacja