W praktyce funkcjonowania pracodawców karty przedpłacone zazwyczaj są stosowane jako benefit pracowniczy i wykorzystuje się je do przyznawania świadczeń albo z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy. W zgodnej ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości [stanowisko z 19 stycznia 2021 r.] oraz Krajowej Rady Komorniczej [stanowisko z 1 marca 2021 r.] kartę przedpłaconą należy uznać za świadczenie pieniężne, które będzie podlegało zajęciom komorniczym.
Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości z 19 stycznia 2021 r. wydane dla DGP