Chodzi o pozornie drobną zmianę w art. 38 ust. 4 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.). Rządowa nowelizacja, nad którą obecnie pracuje Senat, zakłada wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dodatek lub nagroda spisowa „mogą być” przyznawane. Teraz w ustawie obowiązuje przepis, zgodnie z którym „są” one przyznawane.
– To nie jest zmiana jedynie techniczna – oburza się Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. – Wprowadza opcjonalność w przydzielaniu tych płac. Samorządy negatywnie opiniują tę zmianę. Obawiamy się powtórki z sytuacji przy spisie rolnym, kiedy to gminy również pozbawiono dodatkowych płac – dodaje.