To, że ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) nie jest idealna, to truizm. W jej przypadku praktyka co jakiś czas bezlitośnie obnaża niedoskonałości techniki legislacyjnej, które przysparzają kolejnych trudności interpretacyjnych. Okazuje się, że szczególną słabością są przepisy wyznaczające terminy realizacji obowiązków związanych z założeniem PPK. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów powstałych po 1 stycznia 2021 r., które w przypadku przejęcia pracowników i wstąpienia w prawa i obowiązki poprzednich pracodawców na założenie PPK mają niecały miesiąc. Wiele firm, planując przejście zakładu pracy lub jego części do nowo tworzonych podmiotów, nie ma tego świadomości. A niestety niewiedza może słono kosztować – za niezałożenie PPK w terminie grozi kara grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń.
Problemy nowo powstałych