Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w styczniu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 3,2 proc. w grudniu 2020 r. - podał Eurostat.

Liczba bezrobotnych w styczniu wyniosła 531 tys. wobec 542 tys. w grudniu.