Liczba bezrobotnych w styczniu wyniosła 531 tys. wobec 542 tys. w grudniu.