odpowiedź

W tym przypadku pracownikowi należy obliczyć zasiłek chorobowy z wynagrodzeń uzyskanych za luty przez pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku pracy i podobnie wynagradzanych. Nie bierzemy pod uwagę wynagrodzenia pracownika za styczeń ani też nie uzupełniamy za luty, bo pracownik nie przepracował całego dnia roboczego.