Wyboru sposobu gromadzenia składek na przyszłą emeryturę można dokonywać od 1 kwietnia do końca lipca. Emerytalna składka może w całości wędrować do ZUS-u albo i do ZUS-u, i do OFE. Jeśli ktoś wybierze OFE wówczas będzie tam trafiało 2,92 procent jego składki emerytalnej. 

- Aby część składki trafiała do OFE, trzeba złożyć deklarację - przypomina wiceprezes Śpiewak. Wyjaśnia, że można to zrobić na trzy sposoby: osobiście, przesłać drogą elektroniczną lub wysłać listem. Oświadczenie można pobrać ze stron internetowych resortów pracy i finansów a także ZUS-u i Komisji Nadzoru Finansowego. Ważne jest jego podpisanie - podkreśla wiceprezes Paweł Śpiewak.

Osoby, które chcą, by całość ich emerytalnej składki trafiała do ZUS-u nie muszą wypełniać żadnej deklaracji. Jej brak będzie oznaczał, że nie chcą być w OFE.  Decyzję będzie można zmienić po dwóch latach - a później co cztery lata.