Ubezpieczeni nie zasypują ZUS-u wnioskami o wyborze OFE (na podjęcie decyzji co do tego, czy część składek emerytalnych ma trafić do OFE, czy też całość ma być przekazywana ZUS pozostały jeszcze dwa tygodnie). Do 18 lipca do ZUS wpłynęło 685 tysięcy wniosków w tej sprawie. Złożyło je mniej niż 3 procent uprawnionych - mówi IAR wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Śpiewak. Wiceprezes ZUS dodaje, że dziennie do Zakładu wpływa dwadzieścia kilka tysięcy wniosków.

Wyboru sposobu gromadzenia składek na przyszłą emeryturę można dokonywać od 1 kwietnia do końca lipca. Emerytalna składka może w całości wędrować do ZUS-u albo i do ZUS-u, i do OFE. Jeśli ktoś wybierze OFE wówczas będzie tam trafiało 2,92 procent jego składki emerytalnej.

- Aby część składki trafiała do OFE, trzeba złożyć deklarację - przypomina wiceprezes Śpiewak. Wyjaśnia, że można to zrobić na trzy sposoby: osobiście, przesłać drogą elektroniczną lub wysłać listem. Oświadczenie można pobrać ze stron internetowych resortów pracy i finansów a także ZUS-u i Komisji Nadzoru Finansowego. Ważne jest jego podpisanie - podkreśla wiceprezes Paweł Śpiewak.

Osoby, które chcą, by całość ich emerytalnej składki trafiała do ZUS-u nie muszą wypełniać żadnej deklaracji. Jej brak będzie oznaczał, że nie chcą być w OFE. Decyzję będzie można zmienić po dwóch latach - a później co cztery lata.