Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).
– Czasami zdarza się, że w umowie podpisywanej z klientem znajduje się zapis o terminie płatności przypadającym np. 14 dni po otrzymaniu faktury. Problem w tym, że niektóre programy księgowe wpisują do faktury określony termin płatności, który zwykle jest wcześniejszy, a pracodawcy mają wątpliwości, co z prawem do ulgi, gdy kontrahent zapłaci w terminie z umowy – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org. Dodaje, że najczęściej takie zapisy pojawiają się w umowach zawieranych po wygranym przetargu. Dlatego organizacja zwróciła się do PFRON o wyjaśnienie, jak mają postępować firmy w takich sytuacjach.