Rezolucja ostrzega, że bezrobocie wśród młodych osiągnęło nienotowane dotąd rozmiary. Średnio w Unii Europejskiej jest to 23%, a w niektórych krajach południa dotyka nawet połowy młodych ludzi. W sumie ponad 5 milionów Europejczyków poniżej 25. roku życia pozostaje bez pracy. Zdaniem posłów, fundusze europejskie przeznaczone na zatrudnienie młodych, wynoszące 6 miliardów euro, są niewystarczające i powinny zostać zwiększone. Zwrócili uwagę, że niektóre kraje nadal nie wykorzystują przeznaczonych na ten cel pieniędzy.

Posłowie zwrócili się do Komisji Europejskiej o wprowadzenie wspólnych minimalnych standardów zatrudniania stażystów i gwarancji przyzwoitych płac. Ponadto rezolucja zaleca państwom członkowskim, aby w swoich programach edukacyjnych brały pod uwagę kierunki rozwoju gospodarczego i stawiały na naukę, kierunki inżynierskie, technologię i matematykę, ponieważ takich kwalifikacji będzie oczekiwał rynek pracy.