Funkcjonariusze i żołnierze wykonują pracę typowo urzędniczą przede wszystkim w resortach siłowych, ale także w innych instytucjach państwowych lub samorządowych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem. W ich przypadku jednak jest to służba, podczas gdy dla urzędników – praca, choć często zadania mundurowych niewiele się różnią od tych, które wykonują cywile.
Dysproporcja płacowa