Minimalna stawka godzinowa dotyczy osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ale nie zatrudniające). Jeżeli kilka osób przyjmie zlecenie lub zobowiąże się świadczyć usługi wspólnie, minimalną gwarancją wynagrodzenia jest objęta każda z tych osób.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej.