Posłowie z Komisji Rodziny i Polityki Senioralnej we wtorek negatywnie zaopiniowali poprawkę Senatu do nowelizacji w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Zakładała ona, że świadczenia wzrosłyby o co najmniej 70 zł.

Zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym przez GUS od 1 marca najniższa emerytura i renta wzrośnie o 50,88 zł, więc wyniesie 1250,88 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł (obecnie 900 zł), renta rodzinna – 1250,88 zł, a świadczenie przedemerytalne – 1262,34 zł.

Senat w piątek zaproponował poprawkę do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która zakłada, że waloryzacja najniższych świadczeń byłaby wyższa. Zdaniem senatorów świadczenia powinny wzrosnąć o co najmniej 70 zł, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renta inwalidzka III grupy o nie mniej niż 52,50 zł, a emerytury częściowe – o 35 zł.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny we wtorek negatywnie zaopiniowała propozycję Senatu. Przeciwny jej jest także rząd.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przypomniał, że pod koniec ubiegłego roku rząd prognozował, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki w wysokości 50 zł. W lutym jednak wskaźnik ogłoszony przez GUS okazał się wyższy i wyniósł 104,24 proc. – oznaczało to wyższą waloryzację niż początkowo zakładano.

"Planowaliśmy w budżecie państwa waloryzację na poziomie 9,6 mld zł, a po tej zmianie wskaźnika waloryzacji środki, które przeznaczamy na waloryzację to jest kwota 10,6 mld zł. Poprawka, którą zaproponował Senat (...), spowodowałaby dodatkowy koszt na poziomie jeszcze dodatkowego 1 mld zł. Czyli od tego planowanego mielibyśmy 2 mld zł dodatkowych środków. Nie mamy takich środków w budżecie państwa, dlatego tej poprawki nie możemy przyjąć" – mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.