To jedna ze zmian, które znalazły się w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Obowiązek wdrożenia PPK ciąży na pracodawcach, to oni bowiem (wspólnie z osobą zatrudnioną i państwem) będą musieli co miesiąc przelewać wpłaty za swojego pracownika. Oprócz tego czekają ich też wydatki związane m.in. z wyborem instytucji zarządzającej PPK, a także koszty administracyjne dotyczące np. zmian w systemach informatycznych i księgowych, koszty obsługi umów i deklaracji itp. Szczególnie w czasie epidemii może to być dla nich duże obciążenie. Dlatego senatorowie proponują przesunięcie IV etapu wdrażania PPK (dotyczy to pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób). Proponują, aby te podmioty mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK ostatecznie do 31 grudnia 2021 r. Natomiast umowa o prowadzenie PPK – 10 stycznia 2022 r.