Jak długo trwa urlop ojcowski?

Urlop ojcowski, który trwa 14 dni kalendarzowych, przysługuje zarówno ojcu, który jest biologicznym ojcem dziecka, jak i osobie przysposabiającej dziecko. Zgodnie z Kodeksem pracy można z niego skorzystać tylko w określonym czasie od urodzenia się dziecka:

  • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia
  • do upływu 24. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia)
Reklama

Urlop ojcowski jest w pełni płatny, tj. za czas opieki ojcowskiej przysługuje 100 proc. wynagrodzenia pracownika. Długość urlopu nie zależy od liczby dzieci urodzonych podczas tego samego porodu. W przypadku urodzenia bliźniaków czy trojaczków czas opieki wynosi dwa tygodnie.

WAŻNE: Urlop ojcowski może być wykorzystany niezależnie od urlopu macierzyńskiego przysługującego matce dziecka. Nic nie stoi na przeszkodzie zatem, aby rodzice wzięli go w tym samym czasie.

Zwolnienie z pracy a urlop ojcowski

Zgonie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie trwania urlopu ojcowskiego. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika albo kiedy np. dochodzi do likwidacji przedsiębiorstwa.

Urlop można wykorzystać na dwa sposoby – jednorazowo lub w dwóch częściach po 7 dni. Przy 5-dniowym tygodniu pracy, kiedy pracownik przychodzi do pracy od poniedziałku do piątku będzie to 10 dni roboczych i 4 dni weekendowe.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z Kodeksem pracy nie ma obowiązku wykorzystania dwóch części urlopu ojcowskiego po sobie. Oznacza to, że mogą one być wykorzystane po przerwie, również w zatrudnieniu. Zmieniając pracodawcę, pracownik ojciec nie traci prawo do urlopu. Można wykorzystać go w różnych firmach.

Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami >>>>>

Wniosek o urlop ojcowski

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop ojcowski udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca.

Pracownik powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jeżeli wniosek zostanie złożony przykładowo na 6 dni przed planowanym urlopem, pracodawca może go uwzględnić, ale nie musi.