odpowiedź

Wysokość zasiłku macierzyńskiego należy pomniejszyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym ma być wykonywana praca w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Stawka dzienna zasiłku powinna być obniżona o 2/3. Zgodnie z ogólną zasadą pracownicy, która łączy urlop z pracą, przysługuje: