Postojowe miało pomóc firmom w czasie epidemii. Nie każdy może jednak liczyć na to świadczenie. Do kręgu podmiotów wykluczonych zaliczają się m.in. wspólnicy spółek osobowych. Powód? Nie prowadzą oni pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162) ani innych regulacji szczególnych. A tylko takie podmioty mogą się ubiegać o to świadczenie.
ZUS konsekwentnie stoi na stanowisku, że nie zaliczają się oni do żadnej z tych kategorii, a sądy przyznają mu rację. Nie przekonuje ich tłumaczenie, że zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.; dalej: ustawa systemowa) wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. W związku z tym spełniają przesłankę prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów szczególnych (pisaliśmy o tym w DGP nr 30/2021 „Sądy nieugięte w sprawie postojowego dla wspólników spółek”). Dlatego rzecznik zwrócił się do wicepremiera Jarosława Gowina z wnioskiem o rozważanie zmiany przepisów antycovidowych, tak aby wspólnicy mogli uzyskać wsparcie.