Poszukiwanie lepszych warunków zatrudnienia jest głównym powodem zmiany pracy przez naszych rodaków.

Tak wynika z sondażu "Monitor Rynku Pracy" Instytutu Badawczego Randstad. Badanie wykazało, że Polacy są jednym z najbardziej otwartych na zmianę pracy narodów w Unii Europejskiej - podkreśla Katarzyna Gurszyńska z Instytutu. Wyjaśnia, że w ostatnim półroczu zatrudnienie zmieniła nieco ponad 1/5 badanych. O ile w krajach Unii Europejskiej pracę zmieniło 19 procent osób to u nas było to 21 procent. Miejsce pracy zmieniają najczęściej osoby młode - od 18 do 24 roku życia. Badanie wykazało też, że rośnie obawa Polaków o utratę pracy. Bardziej niż nasi rodacy tej utraty obawiają się Grecy, Hiszpanie, Słowacy i Włosi.

Katarzyna Gurszyńska zwróciła też uwagę na przypadkowy wybór ścieżki zawodowej. Prawie połowa badanych zmieniłaby zupełnie swoją drogę rozwoju zawodowego. Alarmujące jest to, że dotyczy to osób w wieku, w którym teoretycznie powinno się być u szczytu kariery. Co piąty badany wyraził też obawę, że rozwój nowych technologii przyczyni się do zaniku wykonywanego przez niego zawodu. Sondaż przeprowadzono metodą on-line w dniach 6 maja-16 czerwca tego roku na reprezentatywnej próbie 14 372 osób w 34 krajach Europy, Azjii, obu Ameryk i Australii. Próba w Polsce wyniosła nieco ponad 400 osób.