I ODWOŁANIE ZGODY NA ŁĄCZENIE PRZERW NA KARMIENIE
Klasycznym rozwiązaniem stosowanym przy wykorzystywaniu przerw na karmienie piersią z art. 187 kodeksu pracy (dalej: k.p.) jest ich łączne wykorzystywanie przez pracownice, co pozwala im na wychodzenie z pracy wcześniej. Popularność tego rozwiązania wynika z braku czasowych możliwości dojechania do domu, nakarmienia dziecka i ponownego powrotu do pracy w czasie przeznaczonym na przerwę. Jednak przy pracy zdalnej jest inaczej, gdyż pracujemy w domu i mamy możliwość nakarmienia dziecka w trakcie dnia pracy. Dlatego pojawiło się pytanie, czy możliwe jest cofnięcie przez pracodawcę zgody na takie łączne wykorzystywanie przerw.