Na te zmiany od dawna czeka wielu mundurowych. Ich nadzieje na rozwiązanie problemu ożyły jesienią ubiegłego roku, gdy resort spraw wewnętrznych skierował (jeszcze przed publikacją w wykazie) do konsultacji ze związkami zawodowymi służb mundurowych propozycję zmian w tym zakresie. Pisaliśmy o niej jako pierwsi („MSWiA pracuje nad zrównaniem praw do emerytury mundurowej” DGP nr 221/2020 r.).
Przypomnijmy, czego dotyczy problem. Obecnie funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r. i tych, których przyjęto do niej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., obowiązują inne zasady ustalania wysokości emerytur.
Wynika to z tego, że 1 października 2003 r. weszła w życie ustawa z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166 poz. 1609). Z datą wsteczną zmieniła ona art. 15a ustawy zaopatrzeniowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 723 ze zm.) określający zasadę uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym. W efekcie funkcjonariusz, który wstąpił do formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., otrzyma emeryturę mundurową tylko za okres służby. Za okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę lub składkowe po jej zakończeniu otrzyma mniej korzystną emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Projekt przygotowany przez resort spraw wewnętrznych ma to zmienić. Funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej (zabiegają o to także Służba Więzienna i Służba Celno-Skarbowa) przyjętym do jednej z tych formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., w wysłudze emerytalnej zostanie uwzględniony czas pracy w cywilu. Jednym z warunków skorzystania z tego rozwiązania jest posiadanie co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów