ONZ opublikował najnowszy ranking państw najbardziej przyjaznych osobom, które ukończyły 60 lat. Polska zajęła w nim 62. miejsce - najgorsze spośród wszystkich państw UE. Wyprzedzają nas także Białoruś, Tadżykistan i Wietnam.

Liderzy rankingu to Szwecja, Norwegia i Niemcy.

Ze wszystkich państw europejskich dalsze miejsce w rankingu niż Polska zajęła Ukraina (66.).

Przy układaniu rankingu ONZ brała pod uwagę cztery wskaźniki: bezpieczeństwo ekonomiczne, jakość opieki zdrowotnej, możliwość znalezienia zatrudnienia i socjalizację z pozostałymi grupami wiekowymi.

Najgorsze noty Polska zebrała w kategorii jakości opieki zdrowotnej. W skali 0-100 zostaliśmy ocenieni na 23,9. Jest to najgorsza ocena ze wszystkich państw Europy. Nieznacznie gorzej została oceniona opieka zdrowotna nad osobami starszymi w Kambodży (23,2), Mongolii (20,6) i Rwandzie (19,3). Poza tymi trzema krajami gorzej niż w Polsce jest tylko w Afganistanie (7,2).

Najlepiej zostało ocenione bezpieczeństwo ekonomiczne starszych ludzi – 82,6. Co ciekawe gorzej sytuacja wygląda w Kanadzie, Japonii i Szwajcarii. Polscy seniorzy pod względem bezpieczeństwa ekonomicznego Polacy 60+ mogą konkurować z krajami Beneluksu, Finlandią i Norwegią.

W zakresie możliwości znalezienia zatrudnienia przez seniorów Polska otrzymała 38,8/100 punktów, co stawia polskich seniorów w jednej linii z Białorusinami (37,6), i Paragwajskimi (38,9) , ale też Belgijskimi (41,9).