Na płace policjantów składa się kilka czynników. Główną rolę w zarobkach policjantów odgrywa staż służby oraz zajmowany stopień. Inaczej kształtuje się także to, ile zarabia policjant po studiach, a ile w czasie odbywania szkolenia.

Wynagrodzenie policjanta składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia. Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Dodatki do wynagrodzenia policjanta są określone w ustawie. W 2020 roku policjanci otrzymali wywalczone w 2018 roku podwyżki w wysokości 500 zł. Jak po tej zmianie kształtują się ich wynagrodzenia?

Pensja w policji w 2021 roku - od czego zależy?

Na zarobki policjanta składa się kilka części składowych. To, ile zarabiają policjanci zależy od:

 • wynagrodzenia zasadniczego - uzależnione od stopnia zaszeregowania,
 • dodatku stażowego,
 • dodatku służbowego/funkcyjnego,
 • dodatku za stopień

Pensja w policji może być także uzupełniona o dodatki:

 • mundurówkę - dodatek na zakup nowego umundurowania,
 • "trzynastkę",
 • świadczenia socjalne

Wynagrodzenie w policji to także dodatkowe świadczenia pieniężne, które są zapisane w ustawie. Są to:

 • zasiłek na zagospodarowanie;
 • nagrody oraz zapomogi;
 • nagrody jubileuszowe;
 • dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;
 • rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę
 • należności za podróże służbowe i przeniesienia;
 • świadczenie motywacyjne;
 • świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby;
 • świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie

Ile zarabia policjant po szkole policyjnej?

Płace policjantów kształtują się także różnie w zależności od tego, czy policjant ukończył studia czy znajduje się jeszcze w trakcie szkolenia.

Policjanci przed ukończeniem 26 roku życia:

 • W trakcie Szkolenia Zawodowego Podstawowego funkcjonariusz Policji otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 2.900 złotych netto.
 • Po ukończeniu Szkolenia Zawodowego Podstawowego funkcjonariusz Policji otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 4.000 złotych netto.

Policjanci po ukończeniu 26 roku życia:

 • W trakcie Szkolenia Zawodowego Podstawowego funkcjonariusz Policji otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 2.600 złotych netto.
 • Po ukończeniu Szkolenia Zawodowego Podstawowego funkcjonariusz Policji otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 3.600 złotych netto.

Kwota wynagrodzenia wzrasta wraz ze stażem służby i poszczególnymi awansami (w grupie zaszeregowania, stanowisku, stopniu - szczegóły w załącznikach).

Stopnie w policji i zarobki

Zarobki policjanta zależą od jego stażu pracy. Przeciętne wynagrodzenie w policji w 2020 roku wynosiło:

kursant 1 2824
kursant do 26. roku życia 3014
kursant po 26. roku życia 1 2884
policjant 2 3858
dzielnicowy / kontroler ruchu drogowego 4 4508
detektyw / asystent 5 4787
kierownik referatu 7 5480
komendant powiatowy (miejski, rejonowy)  12 8418
komendant wojewódzki Policji 14a 10910
Zastępca Komendanta Głównego Policji 15 14658
Komendant Główny Policji 16 16764

Wynagrodzenie policjanta - podsumowanie

Z danych zgromadzonych przez Komendę Główną Policji wynika, że obecnie w polskiej policji służbę pełni ponad 95 tys. funkcjonariuszy, z czego na stanowiskach wykonawczych (grupy zaszeregowania od 1 do 6) ponad 82 tys. W tej liczbie mieści się w 1 grupie zaszeregowania blisko 2,8 tys. kursantów (2,9 proc. ogółu policjantów), a w 2 grupie zaszeregowania ponad 12,2 tys. osób na etacie policjanta (12,8 proc. ogółu). W 3 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszą grupę stanowią referenci, zatrudnionych jest ponad 19,2 tys. funkcjonariuszy (20,2 proc. ogółu), natomiast w 4 grupie zaszeregowania z najliczniejszymi stanowiskami dzielnicowych i kontrolerów ruchu drogowego pełni służbę prawie 9,8 tys. policjantów (10,2 proc. ogółu). W 5 grupie zaszeregowania, gdzie najliczniejszymi stanowiskami są detektywi i asystenci zatrudnionych jest 24,7 tys. funkcjonariuszy (25,9 proc. ogółu), a w 6 grupie zaszeregowania o najliczniej występującym stanowisku dyżurny i specjalista pozostaje w stosunku służbowym ponad 13,3 tys. policjantów (14,0 proc. ogółu). Pozostałe ponad 13,4 tys. (14,1 proc. ogółu) funkcjonariuszy pełni służbę na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych wyższego szczebla.