Zmiany w obliczaniu "czerwcowych" emerytur czy sposobie pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – to niektóre z propozycji zawartych w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej trafił w ubiegłym tygodniu do konsultacji. "Ustawa jest wynikiem stałej ewaluacji stosowanego przez ZUS prawa i zawiera wiele rozwiązań mających na celu uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych i jego racjonalizację. Wprowadzi jednolite rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, usprawni funkcjonowanie ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek. Proponowane zmiany wyeliminują również rozbieżności interpretacyjne w stosowaniu obowiązujących przepisów, które pojawiały się do tej pory" – zaznaczyła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

Jedna z proponowanych zmian zakłada, że osoby przechodzące w czerwcu na emeryturę nie będą już tracić na niekorzystnych zasadach obliczania emerytury obowiązujących wyłącznie w tym miesiącu. W ubiegłych latach ich kapitał emerytalny w ZUS w momencie przejścia na świadczenie był podwyższany dzięki waloryzacji rocznej, którą przeprowadza się co roku właśnie w czerwcu. Nie korzystali jednak z dodatkowych waloryzacji kwartalnych, stosowanych dla osób odchodzących na emeryturę w innych miesiącach.

Reklama

"Proponuje się wprowadzić na stałe rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w 2020 roku, czyli w okresie epidemii, by emerytura przyznawana w czerwcu była obliczana tak samo jak majowa, o ile takie wyliczenie okazałoby się korzystniejsze dla ubezpieczonego. Takie rozwiązanie pozwala poprawić sytuację emerytów czerwcowych, nie pogarszając sytuacji osób przechodzących na emeryturę w innych miesiącach roku" – wskazała prof. Uścińska.

W obszarze świadczeń projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku pobierania ich na rachunek bankowy. Propozycja dotyczy świadczeń długoterminowych, np. emerytury czy renty, przyznawanych od 1 stycznia 2022 r. Klienci, którym ZUS przyznał świadczenia przed tą datą, nadal mieliby wybór co do sposobu ich odbioru: przekazem gotówkowym lub przelewem. Osoby, którym Zakład przyzna emeryturę lub rentę po 31 grudnia 2021 roku, mogłyby wystąpić w wyjątkowych okolicznościach o wypłatę przekazem gotówkowym.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest bezpieczniejsza, zarówno w kontekście wyłudzeń "na wnuczka", jak i sanitarnym, a sektor bankowy oferuje tzw. podstawowy rachunek płatniczy, który zapewnia bezpłatny dostęp do usług bankowych dla osób nieposiadających dotychczas konta. Z raportów wynika, że seniorzy coraz częściej korzystają z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

"Od dawna zachęcamy naszych klientów do pobierania emerytur i rent na konto. Nowi świadczeniobiorcy już w ponad 80 proc. wybierają rachunek płatniczy zamiast przekazu gotówkowego, co znaczy, że wśród osób, które jeszcze niedawno były czynne zawodowo, posiadanie rachunku jest rozwiązaniem powszechnym i preferowanym. Przelew jest także niemal bezkosztowy do realizacji" – dodała prezes ZUS.