Jakich pracowników i jak szukacie do polskiego Huawei?

Jako duża organizacja zatrudniająca w Polsce setki osób mamy zróżnicowane potrzeby kadrowe. Będąc światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań telekomunikacyjnych, na każdym rynku, na którym działamy, poszukujemy wykwalifikowanych specjalistów – inżynierów z zakresu nowych technologii, którzy w dużej mierze odpowiadają za kształt produktów i usług, jakie mamy w swojej ofercie. Stawiamy na wewnętrzne szkolenia młodej kadry, dlatego naszym celem jest docieranie do absolwentów szkół technicznych lub osób będących na początku swojej kariery. Współpracujemy z biurami karier uczelni technicznych i targami pracy. Stawiamy także na rozwijanie aktywności wizerunkowej na uczelniach, organizując różnego rodzaju konkursy studenckie (takie jak np. Seeds for the Future), wykłady akademickie czy przekazując sprzęt do realizacji badań naukowych czy prac dydaktycznych. Bardzo cenni są dla nas także specjaliści, którzy skutecznie rozwijają struktury sprzedażowe. Osoby doświadczone – product managerowie i account managerowie najczęściej pozyskiwani są dzięki programowi rekomendacji wewnętrznych. Oczywiście korzystamy również z typowych rozwiązań, takich jak ogłoszenia w dedykowanych serwisach oraz w mediach społecznościowych, współpracujemy z agencjami rekrutacyjnymi.

W jaki sposób rozpoznajecie talenty i na co mogą oni liczyć?

Proces rekrutacyjny jest kilkustopniowy i realizowany przez specjalny wewnętrzny zespół. Nowi pracownicy na początku swojej kariery w Huawei przechodzą przez program mentoringowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie ocenić ich potencjał oraz kierunek, w jakim najlepiej będą się rozwijać, a jednocześnie sprawnie wdrożyć ich do pracy, dzięki usystematyzowanemu mechanizmowi wsparcia ze strony bardziej doświadczonych kolegów. Ścieżki kariery są jasno opisane. Pracownicy mają dostęp do ponad 20 tys. szkoleń przygotowanych przez naszą firmę oraz partnerów zewnętrznych. Oczywiście mogą również zwrócić się o dofinansowanie zewnętrznych szkoleń lokalnych.

Czy kultura organizacyjna chińskiego koncernu działającego w Polsce ma jakąś swoją specyfikę czy jest to korporacja na wzór zachodni? I czy Polakom łatwo się w firmie odnaleźć?

Nie staramy się naśladować Zachodu za wszelką cenę, ale w moim odczuciu wszystkie globalnie działające organizacje są w dużym stopniu do siebie podobne – niezależnie od tego, czy wywodzą się z Chin, Niemiec czy USA. W Huawei stawiamy na rzetelną pracę, tworzenie wartości dodanej dla naszych klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz wytrwałość w dążeniu do stawianych sobie celów. Polacy szybko odnajdują się w naszej firmie, mamy podobny etos pracy, lubimy wyzwania i rozwój zawodowy, a to właśnie firma Huawei umożliwia.

Firma jest obecna w Polsce od 16 lat. Na ile jest niezależna w działaniu pozabiznesowym – czy są lokalne inicjatywy pracownicze, działania CSR-owe?

Huawei od lat podejmuje działania z obszaru CSR na rzecz walki z wykluczeniem. Wierzymy, że nowe technologie mają potencjał, by pomóc w rozwiązaniu istotnych problemów i wyzwań, zarówno w globalnym jak i w lokalnym wymiarze. W ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę przy projekcie „Wsparcie psychologiczne online dla dzieci”. Dzięki naszemu udziałowi możliwe było zatrudnienie dodatkowych psychologów-terapeutów i zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia zdalnej, bezpłatnej pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, które doświadczają przemocy, zmagają się z depresją czy innymi problemami. Inicjatywy na rzecz walki z wykluczeniami, które podejmujemy w Polsce, to także działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Jednym z pracowników Huawei Polska jest podopieczny Fundacji Leżę i Pracuję, która promuje aktywność zawodową osób z ograniczeniami mobilności. Aleksander, pomimo niepełnosprawności, od ubiegłego roku z sukcesami rozwija się w naszej organizacji. W wyniku współdziałania Huawei z fundacją powstał także raport „Zdalniacy”, diagnozujący sytuację osób z niepełnosprawnością na polskim rynku pracy, a także odbył się Wheelkaton – maraton inspiracji, w ramach którego zespoły programistów pracowały nad rozwiązaniami, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami w codziennych obowiązkach zawodowych. Huawei wspiera także inicjatywy na rzecz inkluzji i równego dostępu jako sponsor główny Olimpiad Specjalnych oraz sygnatariusz rządowego programu „Partnerstwo na rzecz dostępności”, którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Działamy również na polu rozszerzania dostępu do kultury i edukacji. Ubiegły rok, oprócz wieloletnich projektów, takich jak studencki program edukacyjny Seeds For The Future, czy globalna inicjatywa Tech4All oraz programy współpracy podejmowane z uczelniami w ramach Huawei ICT Academy, przyniósł również partnerstwo technologiczne z Muzeum Narodowym w Warszawie. Pierwszy wspólny projekt to wirtualny spacer po wystawie „Polska. Siła Obrazu”. Z poziomu komputera czy smartfonu możliwe jest obejrzenie ponad 100 obrazów najwybitniejszych polskich malarzy XIX wieku, zeskanowanych w 3D.

Jak pandemia wpłynęła na waszą pracę?

Jak większość firm musieliśmy zmienić tryb pracy na zdalny. Udało się to zrobić szybko i sprawnie, zarówno dzięki współpracy wszystkich pracowników, jak i dzięki infrastrukturze naszej firmy ułatwiającej pracę zdalną. Jednocześnie wszyscy tęsknimy za tym, co jest trudne do odtworzenia w warunkach pracy w trybie home office – energią i atmosferą panującą w biurze, które zawsze było tętniącym sercem Huawei Polska, dającym pracownikom poczucie przynależności zarówno w wymiarze globalnego lidera technologicznego, jak i przyjaznej, innowacyjnej firmy działającej lokalnie.