Dla nas rok 2020 okazał się szansą, żeby potwierdzić, że jako organizacja potrafimy działać elastycznie, szybko i skutecznie, dostosowując się do zmieniającego otoczenia i pozostając silnym, zgranym zespołem

Na początku 2021 r. możemy z całą pewnością stwierdzić, że nie wrócimy już w 100 proc. do tego rodzaju pracy, jak przed pandemią. W BAT pokazaliśmy sobie samym, że możemy być skuteczni, wydajni i zgrani, pracując przez wiele miesięcy zdalnie na wszystkich stanowiskach, na których jest to możliwe. Wierzymy, że jako organizacja musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, jakiej elastyczności będą chcieli pracownicy oraz jak zorganizować pracę, żeby odpowiedzieć na ich potrzeby, a jednocześnie zapewnić, by firma nadal była miejscem, gdzie ludzie się znają, lubią, spędzają czas razem, budują relacje i współpracują w pozytywnej atmosferze dostarczając wysokich wyników.

Na pewno bardzo wyraziście odczuliśmy też sens i dobre efekty wynikające z regularnego dzielenia się informacją. Autentyczna, otwarta i angażująca komunikacja wewnętrzna pozwoliła nam pokonać wiele wyzwań w 2020 r. Bardzo w tym pomagają nowoczesne narzędzia komunikacyjne, dlatego będziemy dalej rozwijać ich zastosowanie w BAT. Firmy, które będą potrafiły najlepiej w „nowej normalności” budować silne, zaangażowane zespoły działające w elastycznym środowisku pracy, będą atrakcyjne dla kandydatów. Jednocześnie wyraźnie dziś widzimy, że możemy w pełni skutecznie nawiązywać relacje także z kandydatami poprzez kanały digitalowe – możemy ich tam znaleźć (spędzają dużo czasu online, są otwarci na takie rozwiązania) i w konsekwencji dać im możliwość zajrzenia do naszej firmy i poznania nas.

Różnorodność i elastyczność – idealny miks

BAT jest firmą, która od początku swojej obecności w Polsce, czyli od 1991 r. stawia na międzynarodową wymianę doświadczeń z osobami z innych rynków na całym świecie. To po prostu pozwala nam cały czas się rozwijać i prezentować innowacyjną postawę. Dlatego też nasz zespół w centrali w Warszawie, jak i fabrykach w Augustowie czy naszej spółce zależnej w Ostrzeszowie, zasilają pracownicy z wielu krajów świata i ten trend zapewne się utrzyma. Jednocześnie nasi pracownicy mają możliwość zdobywania doświadczeń i rozwijania się w projektach i zespołach na całym świecie. W BAT mamy bardzo wiele odpowiedzi na nasze rekrutacje z różnych stron świata, szczególnie na nasz program menedżerski (Global Graduate Program) oraz na stanowiska w Tech Hub, do którego rekrutujemy specjalistów z obszarów Digital IT. Dodatkowo pandemia pokazała nam, że wiele ról, które dotychczas tradycyjnie było związanych z daną lokalizacją, można skutecznie wykonywać skądkolwiek. To otwiera niesamowite możliwości zarówno dla firm, jak i dla kandydatów. Praca zdalna na masową skalę stała się faktem z dnia na dzień. Coraz częściej poczucie bezpieczeństwa pracowników utożsamiane jest z możliwością wyboru i wrażeniem szeroko rozumianej wolności. Zarówno pracownicy, jak i firmy, dostrzegają realne benefity wynikające z elastycznej organizacji pracy, którą umożliwiają cyfrowe narzędzia i technologie. Trend ten, przyspieszony radykalnie przez pandemię, będzie nadal się wzmacniał i w BAT będziemy na nim budować.

Odpowiedzialność społeczna – szczególnie potrzebna

W czasie, kiedy globalnie mierzymy się z poważnymi wyzwaniami, zarówno tymi związanymi z pandemią, jak i tymi cywilizacyjnymi, na barkach biznesu spoczywa szczególna odpowiedzialność. Zgodnie z naszą nową strategią Lepszego Jutra (A Better Tomorrow) chcemy ograniczać ryzyka związane z używaniem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, dlatego naszym celem jest generowanie coraz większej części przychodów z produktów alternatywnych, a tym samym ograniczenie wpływu naszej działalności na zdrowie. Na całym świecie inwestujemy w naukę i innowacje, tworzymy centra badawczo-rozwojowe. We wrześniu należąca do BAT sieć eSmoking World zainicjowała ogólnopolską kampanię #Zero Kompromisów. Zaplanowanie początku kampanii na pierwsze dni września, miesiąca, który kojarzy się nam wszystkim z troską o dobre, bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego, dodatkowo miało zwracać uwagę na konieczność chronienia młodzieży przed dostępem do nikotyny, bo mimo obowiązującego prawa, ten problem wciąż istnieje i nie możemy być wobec niego obojętni. W sieci eSmoking World nie sprzedajemy absolutnie żadnych znajdujących się w ofercie produktów nieletnim. Co więcej, w naszych punktach nie sprzedajemy produktów dorosłym, jeśli mamy najmniejsze podejrzenie, że wyroby te mogą być kupione z przeznaczeniem dla osoby nieletniej. Dzięki kampanii i działaniom komunikacyjnym chcemy pokazać nasze dobre praktyki i zachęcić innych do podobnej postawy. Wierzymy, że solidarne wysiłki dołączających do nas kolejnych sieci sprzedaży i organizacji mogą przynieść wymierne efekty.

Niezmiernie ważnym elementem naszej strategii jest też troska o środowisko. Dlatego chcemy zrealizować szereg zobowiązań środowiskowych i społecznych, wśród których jest osiągnięcie do 2030 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. W rezultacie przechodzimy od działalności, w której zrównoważony rozwój zawsze był ważny, do działalności, w której jest on priorytetem. Mamy wiele programów dotyczących opakowań, składów produktów, procesów produkcyjnych oraz organizacji pracy w biurach i fabrykach, które pozwolą nam osiągnąć ten cel.