Dzięki naszemu dotyczącemu najlepszych praktyk HR kwestionariuszowi, na którym opiera się cały proces certyfikacji, umożliwiamy organizacjom obiektywną ocenę oraz możliwość ciągłego ulepszania swojego środowiska pracy. Wierzymy, że to pracownicy tworzą organizację, a kiedy są wspomagani przez doskonałe strategie i praktyki HR, mogą się ciągłe rozwijać. Wyróżnienie w naszym programie pomaga firmom podnieść swój status jako doskonałego pracodawcy z wyboru.

Certyfikujemy organizacje w poszczególnych krajach, na różnych kontynentach i na całym świecie. Wyróżniamy najlepszych pracodawców w oparciu o globalny, czterostopniowy program zarządzany przez ściśle ustandaryzowany proces. Międzynarodowe badania prowadzone przez Top Employers Institute każdego roku określają, czy organizacja spełnia wymagane standardy, aby uzyskać certyfikat Top Employer.

Z dużą przyjemnością dzielę się z Państwem przeglądem i niektórymi głównymi wynikami badań z programu certyfikacji Top Employers 2021 w Polsce.

• Certyfikat Top Employer Polska 2021 uzyskało 67 organizacji, 2 z nich uczestniczą w badaniu od początku jego istnienia, co oznacza, że otrzymało ten certyfikat po raz 12. 10 organizacji uczestniczyło w tym roku w badaniu po raz pierwszy, a kolejne 25 uczestniczyło w procesie certyfikacji przez minimum 5 lat. • 47 organizacji spośród certyfikowanych 67 uzyskało prawo do posługiwania się nie tylko certyfikatem Top Employer Polska, lecz również Top Employer Europe. To europejskie wyróżnienie jest przyznawane, gdy organizacja jest certyfikowana w co najmniej pięciu krajach europejskich w tym samym okresie badawczym. Te międzynarodowe organizacje udowodniły, że są w stanie zaoferować swoim pracownikom konsekwentnie zharmonizowane doświadczenie rozwojowe, bez względu na geograficzne położenie. • 91 proc. certyfikowanych organizacji w Polsce to międzynarodowe korporacje, a pozostałe 9 proc. to firmy krajowe. • Najliczniej reprezentowane branże w tegorocznym badaniu to: produkcja, IT, farmacja i usługi finansowe. • Z naszych badań wynika, że trzy najważniejsze priorytety HR w Polsce to: zmiany organizacyjne i kulturowe, zaangażowanie pracowników i rozwijanie umiejętności przywódczych. • Trzy najważniejsze priorytety strategii personalnej to: zapewnienie spójności strategii rozwoju talentów ze strategią biznesową firmy, rozwój przyszłych liderów i poprawa wyników biznesowych. • Wysoki wskaźnik absencji może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe organizacji i jest wyraźną oznaką problemów związanych z zaangażowaniem. Średni wynik absencji u Top Employers Polska wynosi 4,88 proc. Ten ważny miernik HR i imponujące statystyki dowodzą, że pracownicy tych organizacji mają wysoki poziom produktywności, który można przypisać światowej klasy strategiom i praktykom HR stosowanym do zwiększania zaangażowania. • Dokonując porównania w ciągu ostatnich pięciu lat, najlepsi pracodawcy wskazali, że: wzrost przychodów firm (na poziomie lokalnym) jest stabilny dla 16,42 proc., nieznacznie poprawiony dla 35,82 proc. i zacznie poprawiony dla 38,81 proc.; z kolei udział w rynku (na poziomie lokalnym) jest stabilny – 26,87 proc., nieznacznie poprawiony – 37,31 proc. lub znacznie poprawiony – 25,37 proc. Organizacje te zapewniają, że rozwój pracowników jest najwyższym priorytetem biznesowym i odpowiednio w niego inwestują. Z udostępnionych statystyk jasno wynika, że ta strategia skoncentrowana na pracownikach odgrywa nadrzędną rolę w osiąganiu pomyślnych wyników biznesowych przez długi okres czasu, dzięki wysoce zaangażowanej i zmotywowanej kadrze pracowników. • Być może najważniejszą i najbardziej znaczącą informacją jest to, że tegoroczna grupa Top Employers pozytywnie wpływa na życie ponad 200 tys. pracowników w Polsce i prawie 4 mln w Europie, a wszystko dzięki oferowanym światowej klasy warunkom pracy, które z roku na rok są polepszane.

Pandemia wywiera ogromną presję na wszystkie firmy niezależnie od branży. Przez wiele lat byliśmy świadkami zaangażowania Top Employers na całym świecie w zapewnianie pracownikom i ich bliskim bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy. Top Employers są również liderami w „nowym, normalnym” i szybko rozwijającym się świecie pracy. Błyskawicznie odpowiedzieli na potrzeby wywołane pandemią, udowodniając tym samym swoją zdolność łączenia ludzi i technologii w najbardziej dynamiczny sposób. Okazuje się, że pracownicy są w stanie nie tylko przystosować się, ale także rozwijać się dzięki zmianom.

Gratuluję czołowym pracodawcom Polski – Top Employers 2021. 25 stycznia 2021 r. stali się oni częścią ekskluzywnej globalnej społeczności „pracodawców z wyboru” i mogą być dumni z tego, że osiągnęli najwyższy stopień doskonałości praktyk HR. Są to organizacje, które nieustannie ciężko pracują nad tworzeniem, wdrażaniem i ulepszaniem strategii i praktyk dotyczących pracowników. Top Employers udowodnili, że oferują wyjątkowe doświadczenia w miejscu pracy, wzmacniają pracowników i odgrywają znaczącą rolę w czynieniu świata pracy lepszym.

Materialy prasowe