Dodaje, że w związku z niżem demograficznym przełomu lat 80 i 90 będzie rodziło się coraz mniej dzieci. To zaś oznacza, że zapotrzebowanie na nauczycieli i wychowawców będzie coraz mniejsze.

Inna rozmówczyni IAR Anna Kardymowicz z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej podkreśla, że w Polsce czeka nas to samo co już dzieje się w krajach starej Unii. Przykładem są zwłaszcza Niemcy, gdzie grupa osób wymagających opieki wciąż się powiększa. Tam, gdyby nie narodowość turecka, byłby bardzo duży ujemny przyrost naturalny. Są takie landy, gdzie w szkołach klasy liczą po kilka osób - zwraca uwagę Anna Kardymowicz. .