ZUS w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że informacje roczne zostały przekazane drogą elektroniczną na PUE, czyli inaczej niż w latach poprzednich. Papierowy list otrzymali jedynie nieliczni klienci z nadpłatami na kontach, którzy jeszcze nie mają założonych kont na Platformie ZUS.

Z informacji rocznej przedsiębiorca może się dowiedzieć, w jakiej wysokości przekazał do ZUS wpłaty w ubiegłym roku na swój indywidualny rachunek (NRS) i jakie należności zostały z nich rozliczone. Na koniec dowie się też, czy jego konto jest rozliczone na tzw. zero, czy też występuje nadpłata lub niedopłata.

"Ważne jest to, by każdy przedsiębiorca miał pełną świadomość, jak wygląda stan jego rozliczeń składkowych. Dlatego przekazujemy takie informacje do płatników składek. To jest informacja poglądowa, która może służyć do samodzielnego podejmowania działań w kwestii rozliczeń z ZUS" – wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Reklama

Zakład podkreśla, że ważne jest, aby każdy płatnik składek, który otrzyma elektroniczną korespondencję z ZUS, dokładnie ją przeczytał. Może się w niej pojawić choćby informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni wykaz wpłat z 2020 r. przesłany przez ZUS zestawić ze swoimi księgami finansowymi. Jest to dla przedsiębiorców podstawa, aby zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład zgadza się z tą, którą oni mają po swojej stronie.

ZUS wyjaśnia, że przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem lub powiększeniem najbliższej płatności. Przy wyższych niedopłatach trzeba zdawać sobie sprawę z konieczności doliczenia odsetek, do czego pomocny jest kalkulator na stronie zus.pl. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jedną wpłatą spłacić zaległości, Zakład poleca i zachęca do zawarcia układu ratalnego i tym samym wstrzymania naliczania odsetek za zwłokę.

Możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt projektu e-składki, czyli wprowadzenia indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek. Obecnie przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje tylko jednej płatności, a Zakład sam rozksięgowuje wpłatę na poszczególne fundusze i ubezpieczenia. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS jest przesyłana przedsiębiorcom każdego roku. Od bieżącego roku na konta płatników na PUE.