Pracodawcy francuscy żądają od rządu przeprowadzenia obiecanych reform - osiem organizacji pracodawców w liście otwartym do prezydenta i premiera zwraca uwagę na potrzebę obniżki podatków, uproszczenia prawa gospodarczego i zmniejszenia wydatków publicznych.

"Od dziesięcioleci nasz kraj słabnie i w przeciwieństwie do naszych europejskich sąsiadów nie ma u nas oznak ożywienia gospodarczego" - czytamy w liście pracodawców opublikowanym w gazecie Journal du Dimanche. Autorzy listu zwracają uwagę na konieczność pilnego wdrożenia Paktu odpowiedzialności, zastosowania moratorium na wszelkie teksty prawne i administracyjne komplikujące prawodawstwo, wzmocnienia kontroli przedsiębiorstw i przedsiębiorców jak również uruchomienia reform strukturalnych pozwalających na szybką i trwałą redukcję wydatków publicznych.

Prezydent Francji zapowiedział 31 grudnia 2013 wprowadzenie Paktu odpowiedzialności. Według Francois Hollande'a Pakt miał się opierać na prostym mechanizmie: niższe koszty pracy, mnie ograniczeń nałożonych na działalność w zamian za to zwiększenie zatrudnienia i więcej dialogu społecznego.