Taką możliwość daje im ustawa z 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 1222), która weszła w życie 10 lipca 2020 r. Wykonuje ona orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16). Trybunał uznał w nim, że ustawodawca naruszył konstytucję, wprowadzając z zaskoczenia nieznaną wcześniej zasadę obniżenia emerytury powszechnej o kwoty pobranych uprzednio świadczeń. Najbardziej ucierpiały na tym osoby urodzone w 1953 r. Orzeczenie trybunału nie rozwiązało jednak problemów pokrzywdzonych, bo TK analizował sprawę za długo i w efekcie minął czas na występowanie do ZUS z wnioskami o zmianę decyzji. Dlatego konieczna była nowelizacja przepisów.
Na podstawie nowych regulacji możliwe jest przeliczenie świadczeń emerytów urodzonych w 1953 r. na korzystniejszych zasadach.