Konsensus rynkowy wynosił 8,5 proc. dla strefy euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,5 proc. w listopadzie wobec 7,6 proc. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,3 proc. w listopadzie 2020 r. i jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej - napisał w piątek w mediach społecznościowych prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys odnosząc się do danych Eurostatu.

"Dane z EU wskazują, że rynek pracy był stabilny w IV kw. 2020 - lekki spadek stopy bezrobocia z 7,6 proc. na 7,5 proc. w XI. Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,3 proc. i jest jedną z najniższych w EU. Teraz kluczowe, czy rynek pracy doczeka stabilnie oczekiwanego ożywienia gospodarczego od II kw." - napisał w piątek na Twitterze szef PFR.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 568 000 w listopadzie wobec 573 000 miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada br. 6,1 proc.