Firmy coraz chętniej płacą za praktyki i staże - wynika z danych serwisu Pracuj.pl. Obecnie co piąta oferta stażu zawiera informację o tym, że jego uczestnik może liczyć na wynagrodzenie.

Za staże i praktyki płacą głównie firmy, które szukają talentów – nie traktują one bowiem stażystów jako darmowej siły roboczej, której głównym zadaniem jest parzenie kawy i kserowanie dokumentów. Dla firm szukających talentów staż jest inwestycją - pozwala znaleźć wartościowych kandydatów do pracy i zainteresować ich zatrudnieniem w firmie.

Za staże czy praktyki płacą przede wszystkim korporacje doradcze, informatyczne czy finansowe. Stażystom, którzy mają otrzymywać wynagrodzenie stawiane są jednak pewne wymagania: muszą oni legitymować się znajomością języków obcych, wykazywać zaangażowaniem, umiejętnością logicznego myślenia i pracy w grupie.

Rośnie także liczba ofert staży. W pierwszej połowie tego roku pracodawcy opublikowali ich o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Najwięcej ofert pochodziło z województwa mazowieckiego a staż czy praktyki oferują przede wszystkim duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób (z takich firm pochodziło 6 na 10 opublikowanych ofert), w sektorach: sprzedaż i handel, usługi bankowe i finansowe, doradztwo, sieci handlowe oraz FMCG. Pracodawcy oferują staże przede wszystkim w działach operacyjnych, takich, jak: finanse, wsparcie technologiczne, HR, marketing czy IT.