Niektóre sądy przyznają rodzicowi bliźniaków, który przebywa na urlopie wychowawczym jedno świadczenie, a inne dwa. Wątpliwości co do tego, jaką decyzję podjąć w przypadku rodzica bliźniaków, ma rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

NSA ma 26 czerwca podjąć w tej sprawie uchwałę. Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił Prokuratur Generalny, który zwrócił uwagę na to, że sądy wydają sprzeczne w wyroki w sytuacji, gdy o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego występują rodzice bliźniaków lub wieloraczków.

Co do zasady dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie przysługuje rodzicowi przebywającemu na urlopie wychowawczym przez 24 miesiące, jeżeli zajmuje się on jednym dzieckiem, przez 36 miesięcy, jeżeli jest to więcej dzieci lub przez 72 miesiące, gdy potomek jest niepełnosprawny.