odpowiedź

Za okres od 1 do 15 stycznia 2021 r. pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, którego podstawę wymiaru stanowi kwota 1812,09 zł, czyli po podwyższeniu do nowej, wyższej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy zatrudnieniu na 3/4 etatu. Za powyższy okres płatnikiem zasiłku będzie już ZUS, co oznacza, że dokumenty potrzebne do jego wypłaty należy tam przekazać (zaświadczenie Z-3).